Keskustelut Metsänhoito Alikasvoksen säästäminen

Esillä 10 vastausta, 171 - 180 (kaikkiaan 224)
 • Alikasvoksen säästäminen

  Naapuritilan omistaja päätehakkasi noin hehtaarin rauduskoivikkonsa ja oli teettänyt hakkuun manuhakkuuna. Samassa yhteydessä hakattiin männikköä motolla. Mitä etuja tässä saavutetaan? Koivikon alla ollut kuusialikasvos oli säilytetty, mutta onnistuuko alikasvoksen suojelu lopulta paremmin metsurityönä vai motolla? Onko metsurityöllä muita puoltavia tekijöitä?

 • MaalaisSeppo

  Alikasvustopähkäilyssä kannattaa ottaa huomioon terveen alikasvuston kasvuvauhti vapautuksen jälkeen. Talvella hankinnassa huomasi, miten 20 v sitten vapautetut tyveltä 5 cm kuuset olivat lähteneet voimakkaaseen kasvuun. Nyt 0.5 m tyveltä paksuus oli jo 30 cm. Pituutta 16 m. Vuotuista pituuskasvua en mitannut, mutta lienee yli 0.5 m/a.

  Ko kuuset olivat vapautuneet tilani rajalta naapurin havupuuston hakkuussa. Koivujen alla kasvaneet kuuset ovat jo ennen ylispuiden poistoa kovemmassa kasvussa kuin havupuuston varjostamat. Veikkaan, että koivujen alta vapautuneet kuuset lähtevät kasvulaukalle. Lumituhoriski voi kyllä osoittautua hankaluudeksi.

  suorittava porras suorittava porras

  Kävin vastikään hakkaamassa kaksivaiheista metsää , jossa oli tehty energiapuuhakkuu joitakin vuosia sitten. Nyt kasvoi keskimäärin 200 litrainen koivikko päällä ja ei ihan vielä kuitumitoissa oleva kuusikko alla. Koivua lähti hehtaarilta lähes sata kiintoa. Kasvamaan jätettiin vielä 200-300 runkoa hehtaarille isännän toiveitten mukaan.

  Aika mahdotonta oli tehdä kyseinen harvennus  vähin vaurioin ,mutta vielä haastavampaa on tulla tekemään joskus harvennus ja poimia yhden kiinnon tilavuutta lähentelevät koivut ensiharvennuskuusikosta . Jo nyt kolmanneksessa koivuista esiintyi päällepäin näkymätöntä lahoa ,joten tukkiosuus ei kovin kummoiseksi kohoa ,kun loput poistetaan. Nyt korjatuissa koivuissa oli jo jonkin verran tukin mitat täyttäviä yhden pitkän tai kahden lyhyen tukin puita. Ei ollut ihan helpoimman pään työmaa ,varsinkaan pimeällä ja halvempiakin harrastuksia löytyy.

  A.Jalkanen A.Jalkanen

  Koivu pitää raaskia ottaa ajoissa pois päältä, kuten siemenpuut männyn taimikon päältä. Joitakin parhaita koivuyksilöitä voi jättää varttumaan vaneriksi, mutta kyllä kuitupuun kokoa lähentelevä kuusikko pitäisi jo vapauttaa. Parhaite kaksijaksoiskasvatus onnistuisi, jos koivikkoa kasvatetaan koko ajan kohtalaisen harvassa asennossa niin että kuusen taimet saavat riittävästi valoa ja tekevät ns. valoneulasia. Asiasta voisi olla aiheen tehdä ohjeistusta, vai onko kasvatusmalli ehkä jo huomioitu metsänhoitosuosituksissa?

  Jätkä

  Gla:”Minusta kun päällä on kertaalleen harvennettu koivikko, alle ei mahdu 1600 kuusta, johon pitäisi pitäisi aikanaan saada tehtyä ensiharvennus. Jätetään se väliin ja aletaan kasvattaa alikasvosta suoraan kakkosharvennukseen tai tai jopa päätehakkuuseen, jolloin tosin tukkiprosentti jää epätasaisuuden takia vajaaksi.”

  Kyllä se olisi vain pitänyt päättää jo aikoinaan, kumpaa kasvatetaan, koivua vai kuusta.

  On se kumma kun ei uskota, että kuusikossa koivua voi kasvattaa, mutta ei päällä, vaan taimikkovaiheessa 1,5 -2 metriä matalampana.

  Jos aikoo kasvattaa kahdessa kerroksessa, niin  kannattaisi laskea, haluaako 400 mottia kuusta, vai 400 mottia koivua vai vähän molempia. eli yhteensä 400 mottia , josta koivua on puolet ja lahoa kuusta puolet.

  Yksi vaihtoehto on alkaa uskoon ja jättää puusto ”herran haltuun”.

  Planter Planter

  Jos puhutaan kuitupuumitoissa olevasta ”alikasvoksesta”, niin aika on ajanut siitä ohi ja kyseessä on yleensä  hoitamaton ryteikkö, josta ei kunnollista enää saa millään. Alikasvoksen vapauttamien pitää tehdä kuusten taimikkovaiheessa.

  https://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/pdf/article6912.pdf

  suorittava porras suorittava porras

  Hyvä linkki. Tietoja on kuitenkin päivitettävä koivun kantohinnan osalta. Korjuukin tehdään tänä päivänä yli 95%:sti koneella ja vaihtelevalla menestyksellä. Ostotoimihenkilöllä riittää selittämistä ,kun isäntä tinkaa pikkumotoa töihin ,mutta ylispuut vaativat isoimman mahdollisen työvälineen. ”Manujakaan” ei löydy apuun edes joka pitäjästä.

  Puuki

  Koivutukin hinta on laskenut suhteessa kuusitukkiin mutta ko-kuitupuu on noussut uudestaan  liki  samalle tasolle kuusen kanssa. Hakkuissa voi tulla liiaksi osumaa alikasvoksiin.  Kaksijaksoisen kasvatettavat tukkikoivut voisi olla hyvä jättää suunnilleen tulevien ajourien kohdille. Tai sitten voi jäädä odottelemaan ilmalaivamotoa tai sitä puuhun kiipeävää karsintalaitetta , jotka olisi kustannuksiltaankin toimivia.

  jpjulku jpjulku

  Suoritttava, millä tavalla niiden ylispuukoivujen lahous liittyy siihen alikasvoskuusikkoon?

  sitolkka

  On se hyvä että meillä ei ole enempää puulajeja, kun jo muutaman kanssa on näin vaikeaa.

  jees h-valta

  Sitolkka oikeassa, lehtipuu yleensäkin on kyllä aina varsinkin konehemmojen hampaissa. Kyllähän toinen kuskeista minunkin viimeiseen hakkuun lopetukseen päätteli että jos hän saisi päättää lähtisi kaikki koivu aina metsästä. Onhan se mieltä ylentävää tuollaista kuulla ja mikäpä siinä, kunhan alkavat maksaa siitä hyvää ”tapporahaa”.

Esillä 10 vastausta, 171 - 180 (kaikkiaan 224)