Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu

 • Metsien hiilinielu

  Ollaanko yksityisen metsänomistajan metsien sitoma hiili nyt sosialisoimassa koko maan hyväksi? Miksi minä en saa metsänomistajana mitään hyötyä siitä, että metsäni sitovat hiiltä. Esim. alennuksia veroissa tai muuta vastaavaa. Jonkinlainen henkilökohtainen hiilirekisteri voisi olla metsänomistajalle etu.

 • A.Jalkanen A.Jalkanen

  Reijo Karhisen vetämä kiertotaloustyöryhmä: neitseellisten raaka-aineiden kulutus ei saa ylittää vuoden 2015 tasoa. Ikään kuin tuo olisi joku ihannevuosi?

  Petteri Taalas: Ilmasto voidaan pelastaa, vaikka söisimme lihaa ja ajaisimme autoilla

  Eräs lukija muistuttaa kuitenkin: ”näillä samoilla asioilla pyritään torjumaan ilmastonmuutoksen ohella luonnonvarojen liikakäyttöä (rajaton kasvu on mahdottomuus), luonnon monimuotoisuuden vähentymistä, saastumista, ruokakriisiä ja esimerkiksi uusia zoonoottisia pandemioita”.

  http://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c5cebc06-e03b-4ab8-b93d-f2051b7b0636

  Petri Honkonen FaceBookissa:

  Ääripäät vievät tärkeää keskustelua ilmastosta omituisille urille. Tiistaina järki puhui, kun Ylen Ykkösaamussa haastateltiin Maailman Ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalasta. Arvostettu tutkija muistutti, että käytössä olevat ilmastomallit eivät tuota näkemystä, että maapallo olisi luiskahtamassa epävakaaseen tilaan. Ihmiskunta, biosfääri tai maailma eivät ole tuhoutumassa.

  Ilmastokeskusteluun on sekoitettu ajattelua, joka ei liity ilmastonmuutokseen vaan muihin aatteisiin. Kuten Taalas sanoi, ei massojen tarvitse ryhtyä vegaaneiksi, eikä metsien hyötykäyttöä pidä lopettaa. Äärevät henkilöt profiloituvat ilmastonmuutoksen torjujien edustajiksi ja vievät keskustelun epäolennaiseen. Vastareaktiona ilmastonmuutoksen väheksyjät nostavat päätään. Näin ei voi jatkua. Luonnon asialla olevaa keskitien väkeä tarvitaan.

  Jos emme jatka työtämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, elinolosuhteet meiltä kaikilta ja etenkin tulevilta sukupolvilta heikkenevät. Ykkösasia on vähentää fossiilisen energian käyttöä. Kivihiilen kieltäminen ja biopolttoaineiden lisääminen edustavat kestävää linjaa. Ulkomaisen fossiilienergian vaihtaminen uusiutuvaan energiaan on oikein. Suomalainen luonto ja maaseutu edustavat ratkaisua, eivät ongelmaa.

  Taalas asetti kohtuuttoman metsäkeskustelumme perspektiiviin. Kymmenesosa maailman hiilidioksidiongelmasta johtuu maankäytöstä ja metsien hävityksestä. Keskeinen kysymys on trooppisen metsäkadon pysäyttäminen Aasian, Afrikan ja Amazonin alueella, joiden metsien vastuuton hävittäminen on suuri ongelma ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle.

  Suomessa on kysytty, pitäisikö metsiemme hyötykäyttöä vähentää. Vähentäisikö se maailmassa puutuotteiden kysyntää? Todennäköisesti ei. Tuotanto siirtyisi maihin, joissa metsiä ei uudisteta kuin Suomessa. Kuten Taalas arvioi, ratkaisu saattaisi olla ilmaston kannalta negatiivinen. Me suomalaiset olemme kyenneet sitomaan ennätysmäärän hiiltä toteuttamalla ilmastolle hyvää metsienhoitokulttuuria. Ei siitä pidä rangaista, vaan se pitää nähdä esimerkkinä muille maille.

  Asiantuntijan ääni rohkaisee. Yhteinen ilmastomme on niin tärkeä asia, ettei sitä saa luovuttaa ääripäiden riepoteltavaksi. Voimme torjua ilmastonmuutosta onnistuneesta maltillisilla keinoilla ja asenteille. Keskitytään yhdessä niihin.