Keskustelut Metsänomistus Yhteismetsä ongelmia

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 235)
 • Yhteismetsä ongelmia

  Meillä on yhteismetsä jossa on alle sata omistajaa ja muutama tuhat hehtaaria metsää.
  Osakaskunta on pitänyt silloin tällöin ”opintomatkoja” joista osakaskunta on kustantanut yli puolet kaikista kuluista.
  Opintomatkalle osakas on voinut ottaa mukaan yhden perheenjäsenen joka perheessä jossa yhteismetsäomistuksia on.
  Matkat on viime aikoina suuntautuneet Viroon ja ovat kestäneet 3vrk. Matkoilla on ollut noin 20-30 osakasta mukana.
  Olen ollut jo pitkään kyseenalaistanut matkojen tarpeellisuuden.
  Nyt mitta tuli täyteen.
  Kevät kokouksessa osakaskunta päätti jälleen järjestää ”perinteisen opintomatkan”. Mitään muuta ei matkasta päätetty.
  Nyt kun hoitokunta laittoi retkikutsun puutuin asiaan ja pyysin Hoitokunnalta pöytäkirjanotetta ko. retken järjestelyistä. Yllätykseni en saanut sitä. Pyysin apuja metsäkeskukselta. He tutkivat asiaa ja totesivat yhteismetsän ohjesäännössä olevan maininnan, että osakkaalla on moite oikeus hoitokunnan päätöksiin, joten pöytäkirjan ote olisi annettava.
  Hoitokunta ei edelleenkään antanut otetta minulle, vaikka saivat kehotuksen suoraan metsäkeskukselta.
  Minulle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin jättää käräjäoikeudelle pyyntö saada ko. pöytäkirjan ote.
  Ja samalla pyysin päätöksen täytäntöönpano kieltoa.
  Mielestäni päätösellä maksaa perheenjäsenten matkoja annetaan oikeudetonta hyötyä muille kuin osakkaille. Lisäksi totesin matkan olevan mahdollisesti peiteltyä jako-osuutta koska yhteismetsän matkasta kustantama osa on jopa suurempi kuin pienimpien osakkaiden saama vuosittainen jako osuus. Lisäksi monissa perheissä on useampia kuin yksi osakas, jolloin nämä osakkaat ei voisi ottaa mukaansa yhtä perheenjäsentä kuten yhden osakkaan perhe voisi. Yleensäkin käsite osakasperhe on mielestäni tässä kohtaa outo. Retkelle ei voi ilmoittaa edes perheen ulkopuolista asioiden hoitajaansa.

 • Timo Heikki

  Tässä meidän tapauksessa on todellakin ongelmia. Ongelmiin puuttuminen on tehty vaikeaksi ja vie aikaa. Valvova viranomainen eli metsäkeskus joutui heti nostamaan kädet pystyyn kun hoitokunta pyyhki heidän ohjeellaan takapuolensa.
  Pienen porukan kannattamana voidaan pilata koko yhteismetsäkentän maine.
  Tämä on vähän kuin sosialismi. teoriassa toimii, mutta käytännössä ei. Ja tota sosialismia todellakin harrastetaan kun toisten osakkaiden kustannuksella retkeillään pitkin Baltian maita.
  Ja vielä yhteiskunnan kustantaman tuomarin siunauksella.

  Gla Gla

  ”Täytyy oikaista. Tuomari totesi, että vastapuolen varat riittää mahdollisiin taloudellisiin korvauksiin.”

  Kuka tai mikä on vastapuoli ja kenen varoista on kyse? Ovatko siis hoitokunnan jäsenet henkilökohtaisessa vastuussa päätöksestä vai pelataanko tässä yhteismetsän jäsenten varallisuudella?

  Timo Heikki

  Vastapuoli on tässä vaiheessa osakaskunta. Olisi pitänyt todistaa, ettei joko osakaskunnan tai päätöksestä vastuussa olevien henkilöiden varat riitä korvaamaan mahdollisia taloudellisia menetyksiä minulle. Koska em. Osapuolet ovat varoissaan niin sellaista en pysty todistamaan, joten retkelle voidaan lähteä toisten osakkaiden varoja käyttäen.

  Timppa

  Minun mielestäni osakaskunnan ei pitäisi olla vastapuoli vaan hoitokunnan. Kuten tuolla edellä totesin hoitokunta on taloudellisessa vastuussa, jos tuottaa tahallaan osakaskunnalle vahinkoa. Kuten tässä tapauksessa ilmeisesti on tilanne.

  Jos osakaskunta olisi vastuussa, niin silloinhan vahingon kärsinyt maksaisi itse vahinkonsa.

  Hiluxmetsuri

  Eikö yhteismetsän säännöissä todellakaan ole sellaista kohtaa, joka jo heti estää kuvatun kaltaisen kuppaamisen ja oheispuuhan ? Voiko sääntöihin kirjata sallittuja ja kiellettyjä asioita. Voiko sääntöjä muuttaa osakkaiden kokouksella?

  Yhtä hyvinhän yhteismetsän nimissä sitten voitaisiin mennä vaikka Linnanmäelle, artisti maksaa…

  Timppa

  Yhteismetsälaki 14 §::
  ”Osakaskunnan kokouksessa ei saa tehdä päätöstä, jolla osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella annetaan osakkaalle tai jollekulle muulle ilmeisesti epäoikeutettua etua”

  Asia on siis erittäin selvästi sanottu.

  Lain 24 §:n mukaan:
  ”Hoitokunnan jäsen ja toimitsija on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut osakaskunnalle”

  Tämäkin asia on kyllä kirjoitettu ainakin maallikon mielestä täysin selvästi.

  Timo Heikki

  Yhteismetsän säännöt on aivan selkeät.
  Kyllä tässä on ihmetelty tuomarin päätöstä antaa yhteismetsälain vastaisen retken tapahtua.
  Päätöksellä annetaan hoitokunnille mahdollisuus tahalliseen laittomuuteen johon ei osakkaat pysty puuttumaan.
  Nyt pitäisi sitten nostaa uusi kanne jotta saisi taloudelliset menetykset korvatuksi? Aivan järjetöntä.
  Yhteiskunnan kustannuksella toimiva oikeuslaitos antaa laitomuuden tapahtua, koska laittoman päätöksen tekijöillä on rahaa.
  Jokainen tuttava, jonka kanssa olen tapauksesta jutellut on tajunnut heti kuppauksen, mutta tuomari jonka pitäisi valvoa oikeutta ei näe asiassa laittomuutta. Joku nyt kyllä mättää ja pahasti.

  Korpituvan Taneli Korpituvan Taneli

  Kuule Timo Heikki, ei tuomari ottanut nyt kantaa retken laillisuuteen. Hän ei vain määrännyt toimenpidetta toteuttamiskieltoon, se on selkeästi eri asia.
  Tuomari ei katsonut toimenpidekieltoa tarpeelliseksi, koska arvioi, että vastuullisilla on varaa korvata sinulle aiheutunut menetys, sitten kun tuomio siitä annetaan.

  Ilmeisesti toimenpidekielto olisi määrätty, jos mahdollinen korvaussumma olisi ollut monia miljoonia.

  Sinun pitäisi nyt sitten vaatia korvausta myös aiempien matkojen osalta.

  Miten on etkö sinä tai joku muu ole ottanut tätä asiaa koskaan puheeksi yhteismetsän kokouksessa. Siellä ilmeisesti esitetään toimintakertomus ja tilit hyväksyttäväksi ja myönnetään toimijoille tili- ja vastuuvapaus. Näin ainakin kaikissa muissa yhteisöissä esim yhtiöissä ja yhdistyksissä.

  Olet toki syystäkin tuohtunut asiasta, mutta syytä olisi myös katsoa peiliin, jos tämä on ensimmäinen reakointisi asiaan. Olethan toki ollut tietoinen retkistä koko ajan?
  Kokoukset eivät ole pelkkiä muodollisuuksia, niihin pitäisi osallistua ja ottaa myös kantaa. Kukaties homman olisi saanut loppumaan vähän vähemmälläkin metelillä.
  Periaatteessa ja käytännössäkin sinä olet aiemmin hyväksynyt ko matkat, ellei pöytäkirjoista löydy eriävää mielimidettä, esim tilien hyväksymisen yhteydessä, vai löytyykö?

  Terveisin: Korpituvan Taneli

  Timo Heikki

  Viimeksi tällainen retki on järjestetty vuonna 2010. Silloin retkellä pidettiin myös syyskokous Virossa!
  Tilinpäätöksemme on ollut niin epäselvä ettei siitä ole voinut helposti tarkistaa ko. Matkan kuluja. Olen kyllä yrittänyt.
  Seuraavaa retkeä alettiin hankkimaan viimevuoden keväällä. Esitin kevätkokouksessa eriävän mielipiteen jos retki on suunnattu muualle kun omiin metsiimme. ( tai lähialueen tehtaisiin tms.)
  Viime syyskokouksessa ko. Retkeä pohdittiin edelleen ja esitin edelleen eriävän mielipiteen. Kokouksen pöytäkirjaan laitettiin maininta, että retken laillisuus tarkistetaan yhteismetsälaista ja yhdistyslaista erityisesti retkellä järjestettävän kokouksen osalta.
  Viime kevään kokouksessa en ollut. Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa 2013-2014 oli merkintä perinteisestä opintoretkestä. Mitään varoja erityisesti retkeä varten ei ollut varattu.
  Päättelin, että nyt retki olisi osallistujien omalla kustannuksella, josta mainitsin toiminnan johtajalle sähköpostitse.
  Nyt elokuussa selvisi kuitenkin, että retken kustannukset voi laittaa muihin kuluihin, joita oli varattu 12 000€. Tämä sama summa on ollut vuodesta toiseen talousarviossa lähes muuttumattomana.
  Retkikutsun tultua pyysin pöytäkirjan otetta hoitokunnalta retken kuluista. Loppu onkin sitten tämän viesti ketjun sisällössä.
  Joten on tässä koitettu kiinnittää huomiota tähän epäkohtaan.
  Syyskokous pidetään nyt erikseen, joten osallistuakseen kokoukseen ei tarvitse tällä kertaa Viroon lähteä.

  Santtu

  Osakaskunta on pitänyt silloin tällöin ”opintomatkoja” joista osakaskunta on kustantanut yli puolet kaikista kuluista.
  Opintomatkalle osakas on voinut ottaa mukaan yhden perheenjäsenen joka perheessä jossa yhteismetsäomistuksia on.

  Juuri niin Timo Heikki, nyt yhteismetsä pyrkiikin osakaskunnan jäsenten lisäksi antamaan etua sellaisille, mitä yhteismetsälaki ei hyväksy. Yhteismetsästä hyötyjien määritelmä on sanottu tarkkaan laissa. Tämä perheenjäsen määritelmä ei kuulu yhteismetsän toimiin, vaikka monet ilmeisesti ohjesäännöissään sitä viljelevät. Laki menee ohjesäännön yli.

  Omistusten suuruus yhteismetsissä vaihtelee osakastiloittain ja kaikki osakkaat ei voi ottaa yhtä ns. perheenjäsentä hyötymään osakaskunnan rahoituksesta. Muutenkin Timo Heikin yhteismetsässä näyttää olevan tärkeälle sijalle sellaisia asioita, joiden kuuluminen yhteismetsän toimiin on arveveluttavaa.

Esillä 10 vastausta, 41 - 50 (kaikkiaan 235)