Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu Vastaa aiheeseen: Metsien hiilinielu

Vastaa aiheeseen: Metsien hiilinielu

Keskustelut Metsänomistus Metsien hiilinielu Vastaa aiheeseen: Metsien hiilinielu

harrastelija harrastelija

Tuen maksajia olemme me – veronmaksajat! Metsäkeskus on suurin maataloustuen saaja. Metsäveroa ja tukia valvotaan kuin asia olisi jotenkin päättäjien omaisuutta. Metsien käytöstä tuli taas pari päätöstä valvojien taholta.

Kemerakohteisiin hain tukea nuoren metsän ja varhaistaimikon raivaukseen. Eräs kuvio oli osayleiskaavan vieress ja siitä lohkaistiin 0,2 ha pois vaikka kiinteistön tontin raja ei yltänyt lohkon osalle?

Hakkuukohde muutettiin itse poimintahakkuuksi osittain siksi, että puusto oli eri-ikäistä ja kuusikossa turvemaa kasvatti uusia taimia. Osittain jätin suojametsäksi, koska osa kuviosta rajoittui asuntokiinteistö-alueeseen. Kohde oli mielestäni lähellä jopa jatkuvan kasvatuksen täyttävää!  Päätöksessä oli mietinnässä liito-oravien oleskelu ja mahd. kuljeskelu? Elylle lähti viesti, tosin merkinnällä ”ei aiheuta haittaa”. Saa nähdä Elyn päästöstä? Todettu liitureiden pesintä-, olo- ja kulkureitti oli yli puolen km:n etäisyydellä kuviosta.