Keskustelut Luonto Ilmasto Vastaa aiheeseen: Ilmasto

Vastaa aiheeseen: Ilmasto

Keskustelut Luonto Ilmasto Vastaa aiheeseen: Ilmasto

Lasse

Jos nyt jotaki kiinnostaa turkistarhauksen ympäristövaikutukset niin kannattaa lukea ympäristöministeriön Turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje. Pieni lainaus…

Turkistarhojen yhteydessä on oltava asianmukaiset lannan varastointitilat. Lannan varastoinnissa sekä käytössä noudatetaan nitraattiasetusta (1250/2014). Lannan ja virtsan
varastotilan tulee olla riittävän suuri, jotta siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta. Tilantarve siitoskettu- ja supikoiranaarasta kohti on 0,5 m³ ja siitosminkki- ja hillerinaarasta kohti 0,25 m³ vuodessa. Vaadittavaan lantalan kokoon vaikuttaa myös
se, jos lantaa toimitetaan säännöllisesti varastoitavaksi tai käsiteltäväksi ympäristöluvan
omaavaan laitokseen.
Lannan varastointitilojen tulee olla vesitiiviit. Tarvittaessa lantalan lantavedet tulee johtaa
vesitiiviiseen ja riittävän kokoiseen umpisäiliöön. Uudet kuivalantalat tulee kattaa tai varastoitava aine peittää siten, että sadevesien pääsy varastointitilaan estetään. Rakenteiden
tulee olla sellaiset, ettei lannan siirron, käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana
pääse nesteitä ympäristöön. Kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla, joka
kestää koneiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta talteen.
Lantalan rakentamisesta on määräyksiä myös maa- ja metsätalousministeriön tuettavaa
rakentamista koskevissa rakentamismääräyksissä