Keskustelut Metsänhoito Jatkuva kasvatus käytännössä. Vastaa aiheeseen: Jatkuva kasvatus käytännössä.

Vastaa aiheeseen: Jatkuva kasvatus käytännössä.

Keskustelut Metsänhoito Jatkuva kasvatus käytännössä. Vastaa aiheeseen: Jatkuva kasvatus käytännössä.

Jovain

Metsänhoidon menetelmät soveltuvat metsänkasvatukseen. Näin pitäisi olla myös kustannusten osalta. Ainakaan omalla kohdalla ei ole tullut vastaan tilannetta, että jk  korjuun kustannukset tai puunhinta olisivat olennaisesti vaihdelleet verrattuna jaksottaisen hintoihin. En ole päässyt nauttimaan ilmaisesta metsänviljelyn tai hoidon kustannuksista. Ei ole tullut vastaan tilannetta, että oletetulla jk:n alemmalla hinnalla tai kaliimmilla korjuun kustannuksilla, olisi hyvitetty jaksottaisen kustannuksia. Jos säästöjä on tullut, ne ovat olleet todellisia, ei olettamusten varassa olevia. Normaali kassavirtaperiaate riittää.

Onhan tämä huonoa mainosta vaihtoehtoiselle metsän kasvatukselle, jota jk:n arvostelijat voivat epätosilla väittämillä pitää yllä ja kontrolloida. Mutta on myös vahvuustekijä, jk antaa myös selvän edun, niin kuin on kerrottu. (korj. kieliasua klo 17:10)