Keskustelut Metsänhoito Jatkuva kasvatus käytännössä. Vastaa aiheeseen: Jatkuva kasvatus käytännössä.

Vastaa aiheeseen: Jatkuva kasvatus käytännössä.

Keskustelut Metsänhoito Jatkuva kasvatus käytännössä. Vastaa aiheeseen: Jatkuva kasvatus käytännössä.

Jovain

Tuosta AJ:n 1870-luvun linkistä pääseekin sopivasti jatkuvaan kasvatukseen. On meillä sentään kuusi, joka uudistuu varjoon ja mänty, jolla voidaan uudistaa puolivarjoon. Eroopassa tilanne on parempi, siellä uudistaminen onnistuu ilman avohakkuuta ja poimintahakkuiden ohjaamana. Ei se toivotonta ole meilläkään, mutta voi olla, että avohakkuita hyväksi käyttäen päästään parempiin tuloksiin?

Tasarakenteinen metsänhoito perustuu viljelyyn ja sen jälkeiseen taimiston hoitoon, jossa kaikki lehtipuut poistetaan. Tämä on se jaksottaisen metsänhoidon perusajatus, jota on käytetty ja jolla on päästy hyviin tuloksiin. Saadaan tasarakenteisia, lähinnä yhden puulajin metsiä ja suhteellisen vähillä kustannuksilla. Esim. risujen keruun ja kantojen noston jälkeen saadaan muokkaus kustannuksissa säästöä.

Samoista lähtökohdista voidaan aloittaa myös jatkuva kasvatus. On tullut uudistettua vanhoja kuusikoita. Kantojen noston jälkeen kylvö sekasiemenellä, jossa lähtökohtana on sekapuustot ja monikerrosmetsät. Pioneeripuut eli valopuut lähtevät omaan tahtiin ja kuusi tulee viimeisenä. Taimikon hoito ohjataan tähän suuntaan.

Tuolla aiemmin Visa kysyy nollakustannuksista. Tässä on yksi esimerkki, kun on omat siemenet ja omana työnä tehdään kylvöt ja taimistojen hoidot, nollakustannuksilla mennään. Jalostushyöty jää saamatta, mutta saahan kemeran kannustinhyötynä myös jk metsille.

Kannattaako lähteä vertailemaan metsänhoidon paremmuutta, kun tuloksia ei tavan metsänomistajalla ole antaa. Metsänhoito on muutenkin pitkissä kantimissa, menee helpoisti seuraavalle sukupolvelle ja jopa sen yli.