Finnish Forestry – Practice and Management

Englanninkielinen kirja  suomalaisesta metsätaloudesta. Termit ja suomalaisen metsätalouden erityispiirteet on helppo omaksua kirjan avulla. Sopii myös kieliopintoihin: metsäalan ammattitermit tulevat tututuksi.

 

Varasto loppu

Metsäenglantia

Metsätalouden klassikko Metsäkoulu on käännetty englanniksi. Finnish Forestry Practice and Management on oppikirja suomalaisesta metsätaloudesta opiskelijalle ja ammattilaiselle.

Kirja etenee metsänhoidon perusteista ja kasvupaikkaluokituksesta puulajeihin ja metsänhoidon menetelmiin. Metsänhoidon työmenetelmät esitellään havainnollisesti. Monikäyttö ja metsäluonnon monimuooisuus ovat myös tärkeää osa kirjaa. Puukauppaa, metsätalouden kannattavuutta, omistajavaihdosta ja verotusta käsittelevät luvut auttavat lukijaa hahmottamaan suomalaisen perhemetsätalouden kysymyksiä.

Kirja auttaa ulkomaista opiskelijaa orientoitumaan suomalaiseen metsätalouteen ja metsäasioiden opiskeluun. Alan keskeiset termit ja suomalaisen metsätalouden erityispiirteet on helppo omaksua kirjan tekstien, runsaan kuvituksen ja sanaston avulla. Finnish Forestry Practice and Management on myös suomenkielisen, ammattienglantia käyttävän kirja: metsäalan ammattitermit tulevat tututuksi.

Kirjassa on lisää sanasto, jossa keskeiset termit on selostettu englanniksi ja termi käännetty myös suomeksi.

Kaikki kirjat