Helsingin muuttuva luonto

Helsingin monimuotoiset eläimet ja kasvit sekä elinympäristöt. Elämää Helsingin puistoissa, metsäalueilla ja rannoilla. Tutustu rikkaaseen lähiluontoon!

34,00 

Eläin- ja kasvilajit Helsingin luonnossa

Pääkaupunkimme rajojen sisäpuolelle mahtuu hämmästyttävä määrä luontoa. Elinympäristöjä löytyy tiiviistä kaupunkiympäristöstäkin toinen toistaan yllättävämmille eläin- ja kasvilajeille, jotka ovat onnistuneet sopeutumaan ihmisen hallitsemaan maisemaan. Helsingin luonnossa kohtaavat toisensa maankäyttö, meri ja ilmasto. Ilmaston muuttuminen on jo jättänyt jälkensä helsinkiläisiä ympäröivään luontoon.

Antti Kolin selkeä ja helposti ymmärrettävä teksti kuvaa, kuinka lähellä pääkaupungin luonto on asukkaitaan. Yllättävän moni laji elää ympäristössä, jota ihminen on muokannut tyystin omien tarpeidensa mukaan. Lukija yllättyy siitä, mitä sisäpihoilla, kadunvierien kasvustoissa tai asuinalueiden välisissä metsiköissä liikkuu.

Kaikki kirjat