Hyvän metsänhoidon suositukset – Metsänhoito

Tapion suositukset metsien hoitoon. Monet erilaiset tilanteet ja tavoitteet vertailtavissa ja valittavissa. Pohjana tutkimustieto ja kokemus.

48,00 

Opas monipuoliseen metsänhoitoon

Hyvän metsänhoidon suositukset – Metsänhoito esittelee monipuolisesti metsänkasvatuksen menetelmät ja toimenpiteet. Tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvien suosituksien avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään. Kirja esittelee metsien hoidon yleisiset periaatteet, käytännön metsänhoitotoimenpiteet uudistamisesta erilaisiin hakkuisiin, kasvatettiinpa metsää tasaikäisrakenteisena tai eri-ikäisrakenteisena. Erilaiset tavoitteet, kuten taloudellinen tulos, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja miellyttävä maisena, ovat sovitettavissa yhteen.

Metsänhoitosuositukset ovat alan ammattilaisten työväline ja tuki metsäpalveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen. Kirja tarjoaa tietoa kestävästä metsätaloudesta käytäntöön sovellettavaksi. Suosituksissa on erityisesti huomioitu metsänomistajat, joiden näkökulmasta tarkastellaan metsänhoidon taloudellisia ja muitakin tavoitteita.

Kaikki kirjat