Liito-orava

Biologia ja käyttäytyminen

Varasto loppu

Tietokirja liito-oravasta

Liito-orava on herättänyt kiihkeääkin keskustelua jo parin vuosikymmenen ajan. Suurisilmäinen ja suloisen näköinen liito-orava on innoittanut luontokuvaajia ja -harrastajia, toisaalta lajin suojelusäädökset ovat aiheuttaneet lukuisia oikeudenkäynteihin johtaneita kiistoja metsien käytöstä. Liito-orava on arka yöeläin, eikä ihmisen ole helppo kohdata sitä.

Tähän kirjaan on koottu ensimmäisen kerran tietämys liito-oravan biologiasta ja käyttäytymisestä: sen elinympäristövaatimuksista, ravinnosta, lisääntymisestä, liikkeistä ja elinpiireistä sekä nuorten liito-oravien vaelluksista niiden itsenäistymisvaiheessa. Kirjan lukuisat valokuvat havainnollistavat liito-oravan biologian eri osa-alueita.

Ilpo K. Hanski on Helsingin yliopiston eläintieteen dosentti ja liito-oravatutkija.

Kaikki kirjat