Ale!

Metsänuudistaminen

Kirja esittelee uudistamisvaiheen toimenpiteet. Metsänuudistaminen on parhaimmillaan onnistunut toimenpiteiden ketju uudistamishakkuun ja ensiharvennuksen välillä.

 

39,00  35,00 

Uudistamisen koko toimenpideketju

Metsänuudistaminen on toimenpiteiden ketju uudistamishakkuusta ensiharvennukseen. Siihen kuuluu maanpinnan käsittely, metsänviljely ja taimikonhoito sekä luontaisessa uudistamisessa siemenpuiden poisto. Metsänuudistaminen vaikuttaa metsän kehitykseen ja metsästä saataviin tuloihin aina kiertoajan loppuun asti. Onnistuminen kaikissa eri vaiheissa luo mahdollisuuden kasvupaikan tuottokyvyn täysimääräiseen hyödyntämiseen.

Kirjassa esitellään kattavasti metsän uudistamisvaiheen toimenpiteet ja niiden perusteet. Uusimman tutkimustiedon valossa tuodaan esille menetelmät, joilla metsänuudistaminen uudistamishakkuusta ensiharvennukseen onnistuu nopeimmin ja varmimmin. Kirjassa on uutta tietoa myös ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja sekametsän kasvatuksesta. Toimenpiteiden kannattavuutta arvioidaan esimerkkilaskelmien avulla koko uudistamisketjun näkökulmasta.

Teos on tarkoitettu metsänuudistamisen perusteista, taustoista ja tavoitteista kiinnostuneille metsänomistajille ja alan opiskelijoille.

 

 

Kaikki kirjat