Metsäoikeus

Metsäoikeus on kattava ja vakiintunut metsälainsäädännön käsikirja ja selitysteos.

76,00 

Metsälainsäädännön pelisäännöt

Kirja käsittelee monipuolisesti ja havainnollisesti muun muassa metsien hoitoa ja käyttöä, puukauppaa, valtionrahoitusta, metsien kaavoitusta ja suojelua sekä erilaisia metsänomistusmuotoja. Lakien ja alemman asteisten säännösten lisäksi teoksessa selostetaan tärkeimmät metsäalan oikeustapaukset. Koska metsälaki ja valtaosa muustakin metsälainsäädännöstä on muuttunut viime vuosina, on ajantasainen käsikirja on hyödyksi useimmille metsäalan toimijoille.

Metsäoikeus on tarkoitettu metsäalan ammattilaisille, lakimiehille ja viranomaisille. Se soveltuu myös oppikirjaksi. Selkeän rakenteensa, hyvien hakemistojensa ja käytännönläheisen otteensa vuoksi kirja soveltuu myös metsistään ja oikeuksistaan huolehtivalle metsänomistajalle.

4., uudistettu painos.

Kaikki kirjat