Metsäsijoittajan kirja

Hintakehitys, arvonmääritys, summa-arvotaulukot, tila-arvion tarkastaminen ja metsätilakauppa.

Varasto loppu

Metsä sijoituskohteena

Kirja esittelee metsäsijoittamisen peruspiirteet ja vertailee metsää ja sen tuottoa muihin sijoituskohteisiin. Teos kokoaa ajankohtaisen tiedon suomalaisista metsätilamarkkinoista sekä viime vuosina toteutuneista kaupoista. Metsätilojen arvonmääritysmenetelmät ja niihin keskeisesti vaikuttavat tekijät sekä mahdolliset epätarkkuudet ja virhelähteet kuvataan selkeästi. Arvonmäärityksessä yleisesti käytettävät summa-arvotaulukot ovat täydellisinä kirjan liitteenä.

Kirja käy perusteellisesti läpi ne keskeiset tekijät, jotka metsäsijoittajan tulee ottaa huomioon määrittäessään tilakaupassa itselleen sopivaa hintaa. Samoin avataan ne metsän mittauksen perusmenetelmät, joita sijoittaja tarvitsee hankkiessaan sijoitusvarallisuutta ja hoitaessaan sijoituksiaan tehokkaasti. Metsätilakaupan käytännön toteutus käydään vaihe vaiheelta läpi.

Kirja on suunnattu metsätilan ostoa harkitseville yksityishenkilöille, metsätalousyrittäjille sekä maanmittauksen, pankkialan sekä kiinteistönvälityksen ammattilaisille. Kirja käsittelee metsäsijoittamista myös rahastojen tai yhteismetsäosuuksien kautta.

 

Kaikki kirjat