Metsäverokirja 2017

Ajantasainen tietopaketti metsänomistajalle, metsäammattilaiselle ja jokaiselle metsäveroilmoituksen tekijälle.

29,00 

Ajantasainen tieto metsäverotukseen

Metsälehden Metsäverokirja 2017 auttaa laatimaan metsäveroilmoituksen sekä ilmoittamaan arvonlisäverot ajallaan ja oikein. Metsäverokirja on jokaisen metsänomistajan ja metsäammattilaisen käsikirja. Kirjan on kirjoittanut Lapin yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja sekä Metsälehden veroasiantuntija Hannu Jauhiainen. Vuotuisteos paneutuu ajankohtaisiin verokysymyksiin perusasioita unohtamatta. Kirja esittää verotustilanteet eri omistusmuodoissa sekä omistajanvaihdoksissa. Kirjan avulla erityyppiset tulot on helppo merkitä oikein ja lukea verovähennyksiin kaikki metsätalouteen liittyvät menot.

Kirja käsittelee yleisiä vero-ohjeita tarkemmin metsään liittyvät verotuskysymykset. Vuosittain vaihtuvat taksat sekä korvausten ja vähennysten enimmäismäärät ovat kirjassa ajantasaisina.

Kirja käsittelee muun muassa seuraavat aihealueet:
• palkkauskulut, palkanmaksun sivukulut, talkookulut
• matkakulut, päivärahat
• koneiden ja laitteiden liittäminen metsätalouden kalustoon
• poistot
• menovaraus
• metsävähennys
• yrittäjävähennys
• hankintatyön verokohtelu
• arvonlisäverotus
• perintö- ja lahjaverotus
• metsälahjavähennys
• oikaisupyyntö.

Vuosikatsaus kokoaa edellisen vuoden metsätaloudelliset tapahtumat ja päälinjat. Kirjan käytettävyyttä lisäävät valmiit pohjat kirjanpitoa varten. Vuoden 2017 verokirja pureutuu myös uuden lainsäädännön tuomiin muutoksiin omistajanvaihdostilanteissa. Kirja esittelee uuden metsälahjavähennyksen käytön ja havainnollistaa laskentaesimerkin avulla sen merkitystä metsätilan lahjoituksessa.

Kirjasta on hyötyä oman metsätilan veroilmoitusta laadittaessa. Sen käyttö helpottaa myös metsäalan ammattilaisia ja muita työssään metsäveroilmoituksia tekeviä. Kirjan selkeät ohjeet nopeuttavat veroilmoituksen tekemistä ja vähentävät turhia selvityspyyntöjä. Metsäverokirjan ohjeilla voi olla merkittävä taloudellinen arvo.

Kaikki kirjat