Puut – laki ja käytännöt

Lakitieto ja hyvät käytännöt taajamapuiden käsittelyssä.

38,00 

Puut kaupungeissa ja pihoilla

Teos kokoaa käytännönläheisesti taajamapuuston käsittelyä koskevan lakitiedon ja hyvät käytännöt. Kirja selvittää, miten velvollisuudet ja vastuut jakautuvat katujen varsilla, pihoissa ja naapurustossa. Se käsittelee tilanteet, joissa puita suojellaan tai toisaalta vaarallisina tai häiritsevinä poistetaan pihoilta, ulkoilualueilta tai liikenneväyliltä. Tekijät pohtivat laajemminkin puiden arvoa ja asemaa lähiympäristössämme.

Suomessa taajama- ja tonttipuihin liittyvä lainsäädäntö on hajanaista. Olemassa olevan tiedon ja kokemuksen kirjaaminen yksien kansien väliin helpottaa puuston hoitoa niin kunnissa kuin yksityispihoissakin. Kirja antaa arvokasta tietoa kuntien vihertoimeen, arboristeille, lakimiehille sekä jokaiselle, joka omistaa yhden tai useamman puun, tai jonka lähiympäristössä puut tuottavat iloa tai harmia. Kirja antaa kaikille mahdollisuudet arvioida suunnitelmien ja toimenpiteiden laillisuutta, ja verrata niitä vallitsevaan käytäntöön.

Kirjan ovat kirjoittaneet Helsingin kaupungin puuasiantuntija, MML Juha Raisio ja kaupunkiympäristön toimialan lakimies Janne Penttinen sekä varatuomari Matti Kiviniemi, joka on perehtynyt ympäristöoikeuteen ja julkaissut useita selitysteoksia ja käsikirjoja metsäoikeudesta.

Kaikki kirjat