Raivaamaan

Selkeä ja perusteellinen opas raivaussahan käyttöön ja taimikonhoitoon.

32,30 

Ohjeet sahan huoltoon ja työtekniikkaan

Kirja opastaa niin aloittelijoita kuin vähän kokeneempiakin raivaussahan käyttöön ja taimikonhoitoon. Taimikonhoidon periaatteet eli kasvatettavien puiden valitseminen lähtökohdiltaan erilaisissa taimikoissa havainnollistetaan aiempaa laajemmin kirjan 3., uudistetussa painoksessa. Runsaasti kuvitettuun kirjaan on koottu käytännössä koetellut opit ja niksit, jotka auttavat pitämään sahan sekä sahurin kunnossa. Oppaasta löytyvät selkeät ohjeet sahan päivittäiseen huoltoon ja oikeaan työtekniikkaan. Kirja huomioi uusien sahamallien ja valjaiden tuomat muutokset raivaustyöhön.

Metsälehden toimittaja Mikko Riikilällä ja metsäopetuksen lehtori, metsätyönopettaja Risto Mykkäsellä on pitkä kokemus käytännön metsänhoitotöistä, sahoista ja sahauksesta.

Kaikki kirjat