Riistametsänhoito

Hyvän metsänhoidon suositukset, työopas

38,00 

Kuvaus

Riistametsänhoidon työopas esittelee toimivat menetelmät riistapainotteisen metsätalouden toteuttamiseksi. Toimenpidesuositukset perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon
ja käytännön kokemukseen riistaa suosivasta metsänhoidosta.

Tämä työopas täydentää ja tarkentaa Hyvän metsänhoidon suosituksissa kuvattuja metsätalouden ja riistanhoidon toimenpidesuosituksia sekä kokoaa menetelmät ja niiden toteutustavat yksiin kansiin. Suosituksia noudattamalla voidaan lisätä talousmetsien riistalle soveltuvien elinympäristöjen esiintyvyyttä ilman, että puuntuotanto alenee merkittävästi.

Käytännönläheinen ja havainnollisesti kuvitettu opas on tarkoitettu kaikille riistan elinympäristöjen hoidosta kiinnostuneille.

Kaikki kirjat