Talousmetsien luonnonhoito

Hyvän metsänhoidon suositukset

48,00 

Neuvot ja välineet luonnonhoitoon

Työopas kokoaa ja havainnollistaa keinot talousmetsien luonnonhoitoon. Opas esittää metsätalouden ympäristöohjeistusta koskevan lainsäädännön sekä esimerkkejä PEFCtm- ja FSC®-sertifioinnin vaatimuksista. Kirjan keskeisenä teemana on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Muita tärkeitä teemoja ovat vesiensuojelu sekä maisema-arvojen ja metsien kulttuuriperinnön turvaaminen.

Työopas on päivitetty vastaamaan uudistuneita Hyvän metsänhoidon suosituksia. Kirjan avulla ympäristöasioiden kokonaisuus on helppo hahmottaa perusteluineen ja soveltamisvaihtoehtoineen. Teos on talousmetsien luonnonhoidon kattava tietolähde ja oppikirja. Se auttaa metsien luontoarvoista kiinnostuneita tunnistamaan monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä sekä metsien erityisiä luontokohteita. Teos on suunnattu käytännön metsätalouden parissa toimiville. Se on myös Metsäalan luonnonhoitokortin oppimateriaali. Oppaan ovat laatineet Tapio Oy:n asiantuntijat yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa.

Kaikki kirjat