Kommentit (2)

  1. Paljon on kuusen taimia mutta riittääkö niitä tarpeeksi isommalle alalle ? Sehän se ongelma melko usein on kun tuppaavat uudistumaan ryhmittäin.
    Männnyn luontainen uudistaminen on yleensä helpompaa, kun maapohjat on karumpia eikä rehevästä aluskasvillisuudesta ole niin paljon haittaa kuin kuusen mailla.

  2. Olen sikäli samaa mieltä, että kuusi uudistuu helposti, mutta mäntymaille. Mänty uudistuu tyydyttävästi vain karuimmille pohjille ja sekin vaatii avohakkuun tai maksimissaan normisiemenpuu asennon. Rehevämmillä kuusenmailla kuusi kyllä uudistuu mutta tuloksena on juurikin tuollainen hyvin epätasainen tulos.

    Turvemaiden osalta luontainen uudistuminen yhtä lailla hankalaa. Kuusialikasvos syntyy rehevämmille pohjille jotka kuitenkin vaativat (=kuusi vaatii) toistuvaa kaliumlannoitusta. Karummat varputurvekankaat eivät uudistu luontaisesti jos välissä ei ole avointa vaihetta ja jonkinlaista muokkausta TAI pohjaveden pinnan nousua ja rahkasammaleen runsastumista.

Metsänhoito Metsänhoito