Pesäpuu

Hankikanto mahdollisti hiihdellä vaivatta useampi tila rinkiin kun varsinaiset tiet oli ummessa.

Hirviporukalta olin saanut tietoa susien liikkeistä alueella. Jälkiä ei näkynyt susista eikä hirvistäkään, mikä on uutta ja erikoista pitkästä aikaa.
”Sudet oli apuna ehkäisemässä metsätuhoja. ”

Ainut eläin havainto oli orava, joka hyppäsi viereisestä puusta pesäpuulleen. Kuvaan en liitäjää saanut, vaikka kolistelin runkoa, pesäpuu on aivan harvennuskuvion vieressä joka on vasta harvennettu

Kommentit (6)

 1. metsä-masa

  Tämä pesäpuun asukas on liito-orava, jonka jätökset pesäpuun juurella oli kellertävän porkkananpunaisia, tuore, pieni lumikerros peitti suurimman osan papanoista.

  Ilmeisesti kanta on runsastunut niin paljon, että liito-orava on nyt seurannassa oleva laji, ei uhanalainen. Siellä missä on vanhoja haapoja näyttää löytyvän myös näitä siivekkäitä.

 2. Jokin piipero löytää jätökset menee seutu hakkuukieltoon.

 3. Ainut mitä voisi tehdä olisi mentävä heti tänään kaatamaan kaikki pesäpuu haavat tuolta metsästä.

 4. metsä-masa

  Kyllä pesäpuiden määrää ja muuttoliikettä on rajoitettava. Vajaan kolmen kilometrin päässä on yksityisen metsänomistajan suojelualue, tila.

  Liito-orava on nähtävästi uskollinen elinpiirilleen, pesäpuu on varttuneessa kuusivaltaisessa sekametsässä, joka on vasta harvennettu.

  Liidossa ollessaan liito-orava on yllättävän suuri kokoinen, lenninsiivet ja litteä häntä teki eläimestä suuremman oloisen. Aluksi ajattelin sen olevan pienen pöllön, koska silmät oli suuret ja tarkkaavaiset, oravan liito matka oli ruokailukoivusta haapaan n. 30 metriä.

  Yhdeksänkymmentä luvulla täällä jäi liito-oravan johdosta hakkuuseen hyväksyttyjä leimikoita hakkaamatta. Tietty ” ryhmä ” kierteli vanhojenmetsien hakkuutyömailla ja tekivät niistä ilmoituksia ympäristökeskukseen ja lisäksi yli-innokkaat valvojat edisti ryhmän toimia.

  Lajin runsastuminen, valvonnan järkevöityminen ja tieto niiden olinpaikoista on parantanut hakkuutapahtumien läpivientiä.

 5. Kyllä nyt kannattaa olla suojelun kannalla. Tuo haapa on todella arvokas luonnolle. Antaa oravan majailla ja tuo haapa kestää vielä kauan ilonasi.

 6. metsä-masa

  Kun 90:tä luvun alkuvuosina metsälaki määritteli liito-oravan uhanalaiseksi syntyi valvojille metsäkeskuksiin lisää työkiireitä, oli kerittävä valvoa ja ehkäistä tuhoamasta liito-oravan elinympäristöjä, tämä korostui varsinkin kuusisahojen lähiympäristössä.

  Metsäkeskus joutui palkkaamaan lisää työvoimaa kartoittamaan vanhoja metsiä ja valvomaan hakkuita. Asia oli kaikille uusi, viran puolesta kartoituksia tehtiin varman päälle ja maanomistajat pyrki hakkaamaan ennakoivasti vanhoja kuusikoita pois. Puskaradio oli kertonut esim. puronvarsiin ja haapojen ympärille jäävän hehtaari kaupalla kuusikkoa pystyyn.

  Sotkua ja selvittelyä tuli pitkäksi aikaa, valituksia ja maastotarkastuksia tuli ympäristökeskukselle, mutta asia alkoi järkiintyä kun tieto lisääntyi ja maastotarkastajien ammattitaito karttui, eikä ulkopuoliset saaneet epävarmoilla perusteilla hakkuukieltoa voimaan.

  Aika ja hyvä metsänhoidon tieto toi kaikille osapuolille selkeyttä metsänkäsittelyyn. Metsäneuvojan määräaikainen työsuhde ei enää saanut jatkoa ja luontokohteet sai normaalin toimintatavan metsäsuunniteluun ja valvontaan.

Luonto Luonto

Keskustelut