Pökkelöt: Säästöryhmän aatelia

Aikaa myöten säästöpuut kuolevat ja niistä tulee järeitä pökkelöitä.

Kuvio hakattiin v. 2000, silloin kuviolle jäi pakurikäävän lahottamia koivuja ja järeitä raitoja säästöpuiksi.

Koivupökkelöihin näyttää tykästyneen runsaasti eri sieni-, jäkälä- ja hyönteislajeja.

Järeät raidat oli silloin rehevästi kasvavia järeitä 45 cm paksuja ja viisihaaraisia runkoja.

Kommentit (1)

  1. metsä-masa

    Pitkä, hyvä syksy on mahdollistanut tehdä metsänhoitotöitä aina kun muilta töiltä on ehtinyt. Tälle syksyä on tullut seurailtua enemmän miten aikaisempina vuosikymmeninä jätetyt säästöpuut on hoitaneet tehtävänsä.

    Minulla on aina ollut selvyys, etten jätä kovin arvokasta puustoa säästöryhmiin. Hakkuualalle jätetyt järeät lehtipuut on olleet parhaita ( koivu ja haapa, haapa vain kuusen istutusaloille), yksittäiset suuret rungot ei vie paljon kasvutilaa tulevalta taimikolta. Suuret säästöpuu määrät hajallaan uudistusalalla aiheuttaa taas tuottotappioita tulevassa taimikossa.

    Järeä raita vie kasvutilaa uudistusalalta, (lisäkuva) viisihaaraisena sen haarat levittäytyi n. aarin alalle, niistä joutuu tekemään maapuita tasaisen taimikon saamiseksi.

    Riistatiheiköt ja säästöpuuryhmät on olleet isommassa kuvassa maisemallisesti parhaimmillaan painanteissa, joita ei muokata ja josta ei liikavesiä ohjata pois.

Metsänhoito Metsänhoito