Terttuselja taimikossa

Kohde on hakattu 2011. Äestetty ja kylvetty männylle 2012 ja istutettu 1000 kuusta/ha 2013.
Puusto oli yleensä mäntyä peräisin harsintahakkuukaudelta. Rehevimmillä kohdilla kuitenkin enemmän koivua seassa. Puumäärä näillä paikoin n 180 m3/ha.
Lisäkuvissa taimikkoa eri kohdista. Yhden hirven syömän männynsivuoksan näin, muuten ei hirvillä vaikutusta.

Kommentit (6)

 1. Seuraavaksi taimikon perkaus! Ei vielä hätää.

 2. MIISU4F

  Perkaus sitten ajoissa parhaiden puuyksilöiden hyväksi.

  Terttuselja on haittalaji, jonka saa (pitää) raivata pois aina tavattaessa.

 3. Kuva varmaan tältä kesältä. Männyn latvakasvut pitemmät kuin viime vuonna. Sama täälläkin.

 4. A.Jalkanen

  Yllättävän tasapäistä männyllä ja kuusella. Luulisi vaativan enemmän väliä kuin yhden vuoden viljelyissä. Hyvä taimikko.

 5. Muutaman vuoden päästä on männyt ja kuuset suunnilleen saman mittaisia , jos molempien siemenet on alkuperältään suht. saman ”tasoisia” (metsikkösiemeniä tai jalostettuja; (ovat varmaan jalostettuja) . Paljosta on melko hyvä valita kunhan on taimikonhoidon aika, ellei tule runsaudenpula.

 6. metsä-masa

  Hyvin onnistunut viljelyketju, minunkin silmään metsästä on muodustumassa arvokas sekametsä, jossa puulajit kilpailee kasvutilasta keskenään. Kuvio tuottaa isännälle onnistumisen iloa ja laatupuuta.

Metsänhoito Metsänhoito