Julkaisupalvelut

Tapio Palvelut Oy:n Metsäkustannus ja Karttakeskus tarjoavat mittatilaustyönä erilaisia kustantamiseen liittyviä palveluja. Työtapamme on konsultoiva ja joustava, tuotteet tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Tilausjulkaisut ovat kirjoja, karttoja tai muita painettuja julkaisuja sekä myös sähkökirjoja tai muita sähköisiä julkaisuja, joiden painos tilataan joko kokonaan tai suurimmalta osalta kustantajalta etukäteen.

Tilausjulkaisu voi olla esim. matkailuopas, retkikartta, juhlakirja, historiateos, PR-käyttöön tarkoitettu teos, käyttökirja, opaskirja, kuvateos tai vuosikirja. Asiakas voi olla yritys, yhdistys, säätiö, julkishallinto tai muu organisaatio.

Kustantamisen palvelulla tarkoitetaan yhteistyömalleja niin yksittäisten julkaisujen kuin julkaisusarjojen tuottamiseen, myymiseen ja markkinointiin. Julkaisupalveluissa teitä palvelee johtaja Janne Kostamo (janne.kostamo@tapio.fi)

Hankkeen alussa sovitaan työnjako, taloudelliset vastuut ja tuloutukset. Teemme toteuttamissuunnitelman ja tarjouksen. Kustannukset katetaan julkaisijan rahoituksella, yleisellä myynnillä tai näiden yhdistelmällä.

Palvelu voidaan räätälöidä kertaluonteisten julkaisujen yhteistyöstä pitkäaikaisiin sopimuksiin.

kirja-9473

 

Palveluvalikoima

Hankkeen suunnittelu

 • Asiakkaan tarpeiden kartoitus
 • Ideointi
 • Ehdotus toteuttamistavasta
 • Tarjous tietyillä spesifikaatioilla ja niiden muuttaminen asiakkaan tarpeiden muuttuessa

Käsikirjoituksen tuottaminen

 • Kirjoittajien rekrytointi
 • Kirjoitustyön ohjaaminen ja aikatauluttaminen
 • Asiantuntijalausuntojen antaminen ja hankkiminen

Kuvitus

 • Kuvien hankinta ja julkaisuoikeuksien hankinta
 • Erillinen kuvatoimittaja suuriin hankkeisiin
 • Karttojen ja kaavioiden piirrättäminen
 • Kuvittajan tai valokuvaajan hankkiminen

Toimitustyö

 • Sisällön ymmärrettävyyden tarkistaminen
 • Kielenhuolto ja käsikirjoituksen tekninen toimitustyö
 • Käännöstyö eri kielille
 • Työvaiheiden koordinointi ja aikataulutus
 • Vedostarkastus ja vedosliikenteestä huolehtiminen
 • Uusien painosten päivitys

Graafinen suunnittelu

 • Ulkoasun ideointi
 • Kannen ja sisuksen tai sähköisen tuotteen graafinen suunnittelu
 • Taitto

Painaminen tai tuotteen muu valmistaminen

 • Materiaalien, sidoksen ja painotalon valitseminen
 • Painotyön ja -aikataulun valvominen

Jakelu ja varastointi

 • Jakelu julkaisijan osoitteisiin
 • Julkaisijan omien kappaleiden varastointi
 • Myyntikappaleiden varastointi

Tiedottaminen ja markkinointi

 • Mediatiedotteet, sähköiset tai paperilla
 • Arvostelukappaleiden jakelu
 • Julkistamistilaisuuden järjestäminen
 • Markkinointimateriaali
 • Mainonta

Myynti

 • Oma verkkokirjakauppa
 • Oma asiakaspalvelu
 • Myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille
 • Myynti kirjastoille
 • Suoramyynti messuilla, tapahtumissa yms.
 • Suoramyynti yrityksille ja muille yhteisöille

Monikanavajulkaiseminen

 • Printin ja sähköisen julkaisun yhdistelmä toiveiden mukaisena
 • Oheistuotteet
 • Erilaiset, erimittaiset ja erikieliset versiot eri tarkoituksiin ja eri kanaviin

Valitsemme kaikesta tästä yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaiset palvelut ja räätälöimme tarjouksemme sen mukaan. Yhtä toteuttamismallia ei ole, vaan jokainen hanke on ainutlaatuinen.