Loma-asunto

Vapaa-ajankohde Punkaharjulla, Utrasniemellä, Ruhvanajärven kaakkoisrantaisella tontilla, n. 13 km päässä Punkaharjun taajamasta. Tontilla on v. 1996 rakennettu erähenkinen hirsimökki, mökissä on tupa, sauna ja kuisti, pihalla varasto ja puucee. Tontille on hyvä tieyhteys, kiinteistöllä kuuluu osuudet yhteiseen vesialueeseen, Utrasniemen osakaskunta, laajat vesialueet mm. PIhlajaveden puolella.

Kaavatilanne

osayleiskaava