Metsäpalsta

Hyväpuustoinen, reheväpohjainen metsätila Parikkalan ja Savonlinnan rajan tuntumassa, hyvän tieyhteyden päässä. Puusto on kehitysluokaltaan varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää. Havupuuvaltaista puustoa on n. 1 000 m3, josta tukkiosuus n. 47 %. Tila rajoittuu metsäautotiehen.
Hinta-arvio 32 000 €/tarjous

Kaavatilanne

kaavoittamaton