Metsäpalsta

Kokonaispuumäärä 712m3 josta mäntyä 572m3, kuusta 69 m3 ja koivua 71 m3. Alueelle on istutettu 2003 kuusentaimia 0,8 ha, (vanha pelto) 1600 kpl.
Harvennushakkuu olisi ajankohtainen n: 4 ha alalta.
Tie kulkee palstan läheltä.
Hintapyyntö 22500 €/ Tarjoukset

Kaavatilanne

Ei kaavaa.