Metsäpalsta

Saimaan Puruvedellä Hevossalon saaressa Kerimäellä sijaitseva yhdeksän hehtaarin metsäkiinteistö, jossa on perinteinen mummonmökki eli se ”Punainen tupa ja perunamaa”.
Luonnonkaunis tila, mahtavat kalavedet ja marjamaat. Puruvesi on yksi Suomen kirkkaimmista vesistä.
Kiinteistöllä on venevalkamaoikeus saaren länsilaidalla, josta on autotie talolle ja yleinen venevalkama mantereella Kumpurannan Rauvanniemen päässä.Lyhimmillään saareen on vesimatkaa noin 800 metriä.
Rekisteröityyn saaren venevalkamaan on vesimatkaa noin 2,6 km + autotietä noin 600 metriä.
Kiinteistöllä ei ole sähköliittymää, mutta lämmityspuut saa kätevästi omasta metsästä.
Kiinteistön metsämaan pinta-ala on noin 8,5 ha, muu alue noin 0,5 ha koostuu talouskeskuksesta rakennuksineen. Ainespuuta metsäalueella on arvion mukaan 818 m3, josta tukkipuuta on noin 24 %. Puusto on rakenteeltaan pääosin hoidettua nuorta kasvatusmetsää kangasmaan kasvupaikoilla. Nuorten kasvatusmetsien osuus metsämaan pinta-alasta on n. 56 %.

Kaavatilanne

Puruveden rantayleiskaava, 1xRA-

Liitetiedostot

Kiinteistorekisteriote.pdf

Kiinteisto-kartalla.pdf