Metsäpalsta

Runsaspuustoinen saarimetsätila Simpelejärvellä Parikkalassa. Kaupan kohde myydään määräalana, metsämaan pinta-ala on noin 37 ha. Kuusivaltainen kokonaispuusto noin 7000 m3, ainespuustosta tukkia on noin 47 %.Kasvupaikat ovat reheviä, monin paikoin lehtomaisia kankaita. Puustoisimmilla kuvioilla puuta on yli 450 m3/ha !.
Puusto painottuu välitöntä harvennushakkuuta kaipaaviin varttuneisiin kasvatusmetsiin, joita on lähes 40% pinta-alasta sekä T2-kehitysluokan taimikoihin. Kiireellinen taimikonhoitotarve on kuviolla 57. Uudistusrästejä ei ole.
Myyntikohteeseen sisältyy 4 RA-rantarakennuspaikkaa, joilla rakennusoikeutta 150 m2/rakennuspaikka. Rakennuspaikoista 2 sijaitsee saaren itäosassa ja 2 saaren länsiosassa.
Lisätietoja saa välittäjältä. Monien mahdollisuuksien kohde nyt tarjolla!

Kaavatilanne

Simpelejärven rantayleiskaava, 4 x RA, M-aluetta