Metsäpalsta

Runsaat hakkuumahdollisuudet omaava, puustoinen rantametsätila Sulkavan Partalansaaren suunnalla. Vaihtelevat ja osin jylhät maastonmuodot yhdessä runsaan puustopääoman kanssa muodostavat tästä tilasta omaleimaisen. Mäntyvaltaisen puuston kokonaismäärä on arvioitu olevan noin 3500 m3. Uudistuskypsiä metsiä on metsämaan pinta-alasta reilusti yli 50 %, uudistusaloja tai hoitoa vaativia taimikoita ei tällä tilalla ole.
Kiinteistö rajoittuu Kulkemus-nimisen järven rantaan, jossa yksi RA/1-rantarakennuspaikka. Rannalla on mm. kaksi saunaa, kaavan enimmäisrakennusoikeus on 200 k-m2. Vanha asuinrakennus hirsiaittoineen ja vierasmajoineen sijaitsee tilan keskiosassa. Kiinteistö on sähköistetty ja sille on tieyhteys.
Kysy lisää välittäjältä- ainutlaatuinen mahdollisuus monenlaiseen käyttötarkoitukseen!

Ajo-ohjeet

Sulkavalta etelään Partalansaaren suuntaan n. 10 km, vasemmalle Tonnaanniemen metsätietä n. 1 km, jonka jälkeen oikealle johtavaa tietä n. 600 m, josta edelleen vasemmalle kiinteistölle johtavaa tietä.

Kaavatilanne

Partalansaaren osayleiskaava, yksi rantarakennuspaikka RA.

Liitetiedostot

kuviokartta-ja-kuviotiedot-b6c333ddinput41o1cdfadgv3dmf1201mds19vd1k3si.pdf