Metsäpalsta

Tarjouskaupassa Rantametsätila n. 20 ha puhdasvetisen Ylä-Luotojärven rannalla Kerimäellä. Puusto on hyvässä kasvuvaiheessa olevaa kasvatusmetsää, josta noin 60 % on varttunutta kasvatusmetsää. Taimikoiden osuus on marginaalinen. Rehevän kasvupohjan ansiosta pääpuulajeina ovat koivu ja kuusi. Ainespuuta metsätilalla on noin 3150 m3, josta tukkipuun osuus on noin kolmasosa.Tilalla on hyvin kattava kevytrakenteinen metsäautotieverkosto.Ylä-Luotojärven rannoille on rantakaavaan merkitty 6 kpl RA-lomarakennuspaikkoja, joissa rakennusoikeutta on 200 k-m2/rakennuspaikka. Rakennuspaikoilla metsänkäsittelymenetelmänä on kaavan mukaisesti harvennushakkuu.
Kerimäen keskustan palvelut noin 20 km ja Savonlinnan palvelut noin 40 km päässä. Tarjouskaupan lähtöhinta 80.000 eur.

Kaavatilanne

Ranta-asemakaava. RA-lomarakennuspaikkoja 6 kpl, joilla rakennusoikeutta 200 k-m2/rakennuspaikka. Muu alue M-aluetta.

Liitetiedostot

kaavakartta-6bb1c0b4input41o1eg0otr7s1e251ff0rsbc5n1i7us.jpg

juurikkanorpanniemimaaraykset-6bb1c0b4input41o1eg0otr7r3ep7nn14n71pev9cnr.pdf