Metsäpalsta

Metsäkiinteistö Kesälahdella, Hummonselän Aittolahden rannalla, omaa rantaviivaa n. 300 m.
N. 1,5 ha uudistuskypsää metsää ja n. 2,8 ha nuorta kasvatusmetsää, puuston määrä n. 350 m3.
Kiinteistöillä on osuudet yhteisiin, laajoihin vesialueisiin (260-876-9-0), mm. Hummonselällä, Pyhäjärvellä, alueen sisäjärvillä ja lammilla.

Kaavatilanne

ranta-asemakaava