Metsäpalsta

Metsäkiinteistö/okt-tontti Pyhäjärven rannalla, n. 4 km:n päässä Kesälahden taajamassa. Kohde on mäntyvaltaista kangasmetsää, puuston määrä on n. 550 m3. Kiinteistöllä on 1 rantarakennuspaikka, kaavamerkinnällä AO (erillispientalojen alue), kokonaisrakennusoikeus 500 k-m2, rakennuspaikka on sijoitettu kauniille etelärinteelle, omaa rantaviivaa on n. 170 m.

Kaavatilanne

yleiskaava