Metsäpalsta

Metsäkiinteistö n. 25,5 ha kehitysluokaltaan pääasiassa kasvatusmetsää ja taimikoita, Punkaharjun Putikosta Kirjavalaan johtavan tien varrella. Myyjä pidättää itselleen n. 5,6 ha:n suuruisen, talouskeskuksen sisältävän määräalan.

Kaavatilanne

kaavoittamaton