Metsäpalsta

Myydään Luumäella sijaitsevista metsätiloista kaksi määräalaa, joista toiselle on merkitty Luumäen rantaosayleiskaavassa yksi rakennuspaikka.

Määräalojen kokonaispinta-ala on noin 21 hehtaaria, josta metsämaata on noin 19,7 ha. Puuston määrä noin 1.794 m3. Tilan metsien kokonaisarvoksi on arviossa saatu 60.667 euroa ja metsätalousarvoksi 55.000 euroa.

Määräaloille on hyvät tieyhteydet. Lomarakennuspaikan arvoa ei ole mukana edellä olevissa metsätalousarvoissa.

Määräalat myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena.

Määräalojen metsätalousarvon arvion on tehnyt Hannu Liljeroos. Puuston määrät on arvioitu syksyllä 2017 ja puun hinnat päivitetty arvioihin kesäkuussa 2018.
Myytävillä määräaloilla ei ole rakennuksia.

Alue on osin Luumäen rantaosayleiskaavassa.

Määräalat myydään tarjousten perusteella.

Lisätietoja Hannu Niemelältä hannu.niemela@tapio.fi

Tarjoukset 31.8.2018 mennessä osoitteeseen tapio@tapio.fi

Liitetiedostot

arvio-luumaki-hepoharju.pdf

luumaki-kuviokartta.pdf

luumaki-maaraalat.pdf

luumaki-rantakaavan-rakennuspaikka.pdf