Metsäpalsta

Metsätila Savonlinnan Lötjölässä, n. 15 km päässä kaupungin keskustasta, hyvän tieyhteyden varrella, Ikoinniementieltä kiinteistön rajalle matkaa on n. 400 m.
Puusto on kehitysluokaltaan pääosin varttunutta kasvatusmetsää, puuston määrä Metsäkeskuksen metsävaratiedon mukaan on n. 1700 m3. Kiinteistö rajoittuu pohjoisosassa Ylä-Mutajärveen ja eteläosassa Säynejärveen.

Kaavatilanne

yleiskaava

Liitetiedostot

kuviot-1cbb9ee3input41o1bgfr60plvgo1bavgs41nb9205s.pdf

kartta-kiinteistorekisteriote-1cbb9ee3input41o1bgfr5pru1qbkdr3uno195a1a9rn.pdf