Metsäpalsta

Mustinmäessä sijaitseva kangasmaakohde noin 17 km Leppävirran keskustasta itään. Tilan kokonaispuusto on noin 2750 m3 eli n. 140 m3/ha. Tukkipuun osuus ainespuusta noin 25%. Kehitysluokkajakauma on tasapainoinen ja mahdollistaa tasaiset hakkuutulot tulevaisuuteen. Hakkuumahdollisuudet painottuvat Pyymäentien pohjoispuoleiselle palstalle, jossa on sekä harvennushakkuu että uudistushakkuu-mahdollisuuksia. Kasvupaikat ovat joko tuoretta tai lehtomaista kangasta.Välittömästi hakattavissa noin 1000 m3, josta tukkipuun osuus noin 50%.

Tämä kuusikkovaltainen metsätila soveltuu sijoituskohteen ohella mainiosti myös omatoimimetsänomistajalle hyvän saavutettavuuden ja monipuolisen kehitysluokkarakenteen vuoksi.

Ajo-ohjeet

Leppävirran keskustasta Heinäveden suuntaan menevää tietä n:o 534 itään noin 15 km, oikealle Pyymäkeen menevää tietä kohteelle n. 2km, jonka tie halkaisee. Kiinteistömaailma-kyltit tilan rajoilla tien kohdalla.

Kaavatilanne

Ei kaavaa