Metsäpalsta

Metsätila Punkaharjulla Saukonsaaressa. Tilan puuston määrä on n. 900 m3, kehitysluokaltaan varttunutta kasvatusmetsää (mä/ko) 6,2 ha ja taimikkoa (mä) 4,5 ha, metsätila rajoittuu Pihlajaveteen.
Kiinteistöllä on kaksi yleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa, määräalat à n. 3000 m2, Raiviojärven länsirannalla. Rakennusoikeus on 150 k-m2/rakennuspaikka, kaavamerkinnällä RA.
Mahdollisuus ostaa myös reilumman kokoinen tontti, joka hinnoitellaan erikseen.
Rakennuspaikkojen hintapyyntö on 20 000 €/kpl tai koko tila, sisältäen rakennuspaikat 65 000 €.

Kaavatilanne

yleiskaava