Metsäpalsta

Myydään Rantasalmella sijaitsevasta metsätilasta Puupelto RN:o 681-421-4-50 määräala.
Määräalan kokonaispinta-ala on noin 37,4 hehtaaria, josta metsämaata on noin 34,6 hehtaaria.

Tilan kokonaisarvoksi on arviossa saatu 107.947 euroa ja metsätalousarvoksi 86.000 euroa. Puuston määrä on noin 1.733 m3. Määräalalle on hyväkuntoiset tiet.
Määräalalla on tehty uudistushakkuita talvella 2017 – 2018 kuvioilla 6, 14, 28, 29, 30, 31, 34 ja 35. Näiden uudistusalojen maanmuokkaukset ja istutukset tehdään myyjän toimesta. Kuviolla 7 on tehty myös uudistushakkuu, mutta sillä on luontainen taimiaines.

Määräalan metsätalousarvon arvion on tehnyt Hannu Liljeroos.
Puuston määrät on arvioitu syksyllä 2017 ja puun hinnat päivitetty arvioihin kesäkuussa 2018.

Myytävällä määräalalla ei ole rakennuksia.
Määräala saa osuuden yhteisiin vesialueisiin
(Raudanveden osakaskunta).

Määräala myydään tarjousten perusteella.

Lisätietoja Hannu Niemelältä hannu.niemela@tapio.fi
Tarjoukset 31.8.2018 mennessä osoitteeseen tapio@tapio.fi

Liitetiedostot

arvio-rantasalmi-puupelto.pdf

kiinteistorekisteriote681-421-4-50puupelto.pdf

rantasalmiperuskartta.pdf

rantasalmiyleiskartta-ja-ajoohje.pdf

ilmakuva.pdf