Metsäpalsta

Mikkelin Ristiinassa Yöveden rantaan rajoittuva n. 7,2 ha rantametsätila. Kohde myydään määräalana ja siihen sisältyy 2 rantayleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa. Rakennusoikeus 160 m2/tontti.
Puustoa kiinteistöllä on arvion mukaan 837 m2, josta tukkipuuta noin 50 %. Kehitysluokiltaan puusto koostuu eri-ikäisistä kasvatusmetsistä ja siemenpuukuviosta. Maapohjat ovat kovia kangasmaita pois lukien uudistuskypsyyttä lähestyvä metsikkökuvio n:o 1. Välittömät hakkuumahdollisuudet kohdistuvat lähinnä siemenpuiden poistoon ja pienimuotoisiin harvennushakkuisiin.
Tällaisia kokonaisuuksia tulee harvoin tarjolle!

Kaavatilanne

Yleiskaava, 2 x RA- rakennuspaikka. Rakennusoikeus yht. 320 k-m2.