Metsäpalsta

Orivedellä (ent. Längelmäki) 4 kiinteistöstä koostuva 28,247ha metsätilakokonaisuus. Kokonaispuusto n.2457m3. Tasaisesti taimikoita, nuoria- sekä varttuneita kasvatusmetsiä ja heti myös hakkuumahdollisuuksia. Yhdellä kiinteistöllä n.0,8ha tukioikeudellista peltoa, joka vuokrattu vuoden 2018 lopuun sekä reilusti kaunista etelään avautuvaa Iso Urttimenjärven rantaa. Kiinteistön lounaiskulmassa rasite venevalkamalle ja autojen pitämiselle. Uudessa rantaosayleiskaava ehdotuksessa ei ole merkitty rantarakennuspaikkoja Rantalan tilalle.
Hp.115.000€ / tarjous viim. 17.6.2018

Ajo-ohjeet

Katso kartat liitteistä

Kaavatilanne

http://www.orivesi.fi/files/Tiedostot/Oriveden_royk_L%C3%A4ngelm%C3%A4en%20osa-alue_kaavaehdotus_25102017_1.pdf

Liitetiedostot

kartat-ja-otteet-orivesi-2018-c9914369input41o1cd7vtog81i2d16jq1o639fu14g524.pdf

arvio-orivesi-2018-c9914369input41o1cd7vt7i6jk86p11h5a1lticnb1v.pdf