Metsäpalsta

Puumalan puolella, aivan Sulkavan rajalla sijaitsee tämä noin 10 hehtaarin metsäpalsta, jolle kuuluu 1 rantarakennuspaikka Saajuun Paloveden rannassa. Tilalle on tie perille ja se kulkee koko takarajan mitan. Rantarakennuspaikalle ei ole tietä valmiina. Tilalla on pikaista harvennusta vaativia ensiharvennuskuvioita, uudistuskypsää männikköä ja siemenpuualueita. Puuston kokonaismäärä noin 1800 m3 (ei metsäsuunnitelmaa).

Ajo-ohjeet

Sulkavalta Saarentietä / Kietäväläntietä 14,1 kilometriä – oikealle Mustinlahdentietä noin 1 kilometri, jolloin palsta oikealla.

Kaavatilanne

Yleiskaava, yksi RA-rakennuspaikka.