Metsäpalsta

Kuhmon Saunajärvellä 24,1 ha metsätila hyvän tieyhteyden varrella aivan Lieksa-Kuhmo seututien tuntumassa. Kiinteistö koostuu pääosin varttuneista taimikoista ja nuorista kasvatusmetsistä. Kuitupuuvaltaisen tilan puuston kokonaismäärä on noin 1500 m3. Turvemaat on ojitettu ja pääpuulaji on mänty. Harvennushakkuita on noin 10 ha alalla.
Jonkerinsalon luonnonsuojelualueen jylhän kaunis luonto rotkolaaksoineen ja retkeilyreitteineen sijaitsee lähellä. Kiinteistöön kohdistuu metsästysvuokrasopimus, ostajalla on hyvä mahdollisuus päästä metsästysseuraan halutessaan.

Ajo-ohjeet

Ajo-ohje Kuhmosta: Nurmeksen suuntaan tietä n:o 75 noin 22 km, käänny vasemmalle Lieksantielle n:o 524 jota n. 12 km Ahvenlahdentien risteykseen josta n. 200 m myyntikohteen rajalle.

Kaavatilanne

Ei kaavaa.