Metsäpalsta

Ainutkertainen mahdollisuus hankkia itsenäinen saarikiinteistö Savonlinnan Savonrannalta Vuokalanvirran itäpuolelta. Kokonaispinta-ala noin 5,7 ha, johon sisältyy runsaspuustoisen metsämaan lisäksi 6 kpl RA-rakennuspaikkoja. Myyntikohde on erittäin puustoinen, sillä 05/2018 valmistuneen metsäarvion mukaan puuston määrä on n. 1500 m3. Puusto on lähes kokonaan uudistuskypsää männikköä, tukkipuuta on arvion mukaan n. 77 % ainespuun määrästä.
Venematkaa mantereelta on hieman alle 1 km ja Savonrannan palveluihin vain 3,5 km.
Myynnissä myös saaren länsiosa, kohdenumero 1228878

Ajo-ohjeet

Saari sijaitsee n. 3 km päässä Savonrannalta kaakkoon Orivedellä, Vihtakannan kanavan itäpuolella.

Kaavatilanne

Ranta-asemakaava (RA). Loma-asuntojen korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden lomarakennuksen, saunan ja talousrakennuksen. Erillisten rakennusten lukumäärä saa olla enintään kolme ja niiden yhteenlaskettu kerrosala enintään 120 m2.