Metsäpalsta

Rautjärvellä sijaitseva noin 6 ha metsätila vanhoine asuinrakennuksineen. Kiinteistölle on sähköliittymä. Rakennusten kunto on tyydyttävä. Kasvupaikat pääosin reheviä kangasmaita, hakkuilla käsiteltävissä kokonaispinta-alasta yli 50 %. Uudistushakkuuta noin 2,2 ha. Kokonaispuuston määrä noin 650 m3, josta tukkipuuta noin 45 %. Etäisyys Simpeleelle noin 8 km.

Ajo-ohjeet

6-tieltä käännytään Saunasopentielle , n. 2,5 km tieviitta (Merkkitie) vasemmalla, notkon jälken tiehaarasta tie oikealle vie talon pihaan.

Kaavatilanne

Ei kaavaa.