Metsäpalsta

Myydään Viitasaaren Valkeisjärvellä sijaitsevat metsätilat, 62 ha.

Hyvien tieyhteyksien varsille sijoittuvat hyväpuustoiset metsätilat. Maapohjat valtaosin mustikkatyyppiä. Metsien rakenne painottuu harvennettuihin kasvatusmetsiin eikä erityisiä hoitorästejä ole. Nykypuuston kasvu tilalla on 6,1 m3/ha/v.
Tilojen kokonaispuusto on 8169 m3, josta heti hakattavaa puustoa on 1038m3. Luvut eivät sisällä kesän 2018 kasvua eikä seuraavassa mainittuja kaupan ulkopuolelle jääviä kuvioita. Tila-arvio ja metsäsuunnitelma on tehty syksyllä/talvella 17/18.

Kauppaan ei kuulu metsäsuunnitelmassa ja tila-arviossa mukana oleva tila Riihiniitty (931-403-5-82, ms-kuvio 50), eikä liitekartan mukainen määräala tilasta Päivölä (931-403-5-81 (ms-kuviot 48,49).
Päivölän tilalla sijaitsee kaksi peltolohkoa (n.2,9ha), joista on voimassaoleva vuokrasopimus 31.12.2024 saakka:

Tiloista on voimassa oleva metsästysvuokrasopimukset.

Tilat myydään yhtenä kokonaisuutena tarjousten perusteella. Tarjousten viimeinen jättöaika on 28.12.2018 klo 12. Myyjä varaa mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset ja tarvittaessa jatkaa tarjousaikaa. Tarjoukset tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen hisuterhi@hotmail.com

Ostajalle tulevat maksut:
Ostaja maksaa varainsiirtoveron (4 % kauppasummasta), kaupanvahvistajan palkkion (120 €), maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan ja kiinteistökohtaisen lainhuudatus maksun (119 €/kiinteistö)

Metsään liittyvät tiedustelut: Kari Kallio 040-151838 kalliokari@hotmail.com

Liitemateriaali ladattavissa tästä: https://1drv.ms/f/s!Aq3j6nbrl1Jag6kaTm8YJWKP1HAGEA (kopioi linkki selaimeen)

Kaavatilanne

Päivölän tilalla on Muurue-Vuosjärven rantayleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka, rakennusoikeutta 2000m2. Tarkemmat tiedot kysyttävissä Viitasaaren kaupungilta.
http://www.viitasaari.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavat-ja-tontit/viitasaaren-kaavat/yleiskaavat-%28valmiit%29