Metsäpalsta

Heinäveden Varistaipaleen kanavan läheisyydessä sijaitseva metsäpalstojen kokokonaisuus, jonka yhteispinta-ala on noin 56 ha. Myyntikohde on lähes kokonaan metsämaata. Puuston kokonaismäärän on arvioitu nyt olevan noin 5400 m3. Tilasta on olemassa 05/2017 laadittu metsäarvio.
Puusto painottuu tukkipuuvaihetta lähestyviin varttuneisiin kasvatusmetsiin, joiden osuus on noin 45 % pinta-alasta. Kasvupaikat ovat pääosin tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Tilalla oleva tieverkosto on suhteellisen kattava.
Tutustu kohteen esitteeseen ja kysy tarvittaessa lisätietoja välittäjältä!
Kohde myydään määräalana. Kansalantien varressa oleva rakennettu palsta ei kuulu kauppaan.

Ajo-ohjeet

Kts. lähestymiskartta

Kaavatilanne

Yleiskaava.