Metsäpalsta

Perikunta myy metsäpalstan pinta-ala 6,2 ha, josta taimikoita on 3,8 ha (61%), kasvatusmetsiä 1,5 ha (24%), uudistusikaistä metsää 0,9 ha (15%).
Arvoalalla on tukkipuuta 90 m³, ja kuitupuuta 220 m³
Hinta 12.000 €/tarjous.