Tontti

Sorsakoskella Osmajärven rannalla Lemmetynniemessä n. 3,6 hehtaarin määräla. Rantaviivaa niemen molemmin puolin, kovapohjainen osittain kallioinen ranta. Rantaviivaa yhteensä noin 560 m. Tontilla kaksi RA-1 rakennuspaikka, jossa rakennusoikeutta 180 k-m2/rakennuspaikka. Muuten niemi on maa- ja metsätalousaluetta, puusto mäntyvaltaista varttunutta kasvatusmetsää, puuston määrä noin 400 m3.
Kiinteistöön voi tutustua itsenäisesti paikan päällä.

Kaavatilanne

Ranta-asemakaava