Metsälehti 21/2017

Julkaisupäivä:

Metsänkasvatuksen menneet virheet ovat kyllä tiedossa, mutta mikä menee pieleen juuri nyt? Sitä kysyimme neljältä asiantuntijalta. Uudessa Metsälehdessä myös tietoa lahopuukampanjan etenemisestä, metsätalouden vesistökuormituksesta sekä Suomen suurimmista metsäomaisuuksista.